Vakıf Meclis Üyemiz Dr. Ayşe AyzıtKılınç COVID Tavsiye Kurulu Üyesi Oldu

Corona Virüsün bulaşmasını önlemek ve yayılımını azaltmak amacı ile koruyucu önlemler geliştirilmesi için Dünya Sağlık Örgütü, World HealthOrganizationTechnical AdvisoryGrouponPersonalProtectiveEquipmentfor COVID tavsiye kurulunu oluşturdu.

Kurula ülkemizden davet edilen tek üye Vakıf Meclis Üyemiz, İÜ Cerrahpaşa Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Kliniği Doktor Öğretim Üyesi Ayşe AyzıtKılınç oldu.Vakıf Meclis Üyemizi tebrik ediyor ve görevinde başarılar diliyoruz. 

 

Ömer BOLAT

(İhtisas 2)