''VAKIF KÜLTÜRÜ''NÜ ANLATTIK

“Vakıf Kültürü”nü Anlattık KOCAV Heyeti, Yalova Üniversitesi (YAÜ) Çınarcık Meslek Yüksekokulu Yö- netim ve Organizasyon Bölümü tarafından 16 Aralık’ta düzenlenen Çarşamba Sohbetleri programına katıldı. Vakıf Meclis ve Mütevelli Üyemiz Ümran Ay, Vakıf Meclis Üyemiz Yasin Şen ve Vakıf Müdürümüz İbrahim Biz’den oluşan KOCAV Heyeti, üniversite öğrencilerine “Vakıf Kültürü”nü anlattı. A1 Amfisi’nde Saat 15’te başlayan konferansta önce Vakıf Müdürümüz İbrahim Biz KOCAV hakkında ayrıntılı bir sunum yaptı, vakıf faaliyetlerinden ve hayata ge- çirdikleri projelerden bahsetti. Biz’in ardından kürsüye gelen Vakıf Meclis Üyemiz Yasin Şen, vakıf kültürü, esasları ve çalışma usulleri hakkında bilgi verdi. Vakıf Meclis ve Mütevelli Üyemiz Ümran Ay ise tarihten bugüne vakıf kültürü- müzü anlattı. “Osmanlılar, her sahada olduğu gibi bu sahada da muazzam ve kalıcı eserler meydana getirdiler. Vakıf yoluyla tesis edilen bu sayısız eserler, Osmanlı ülkesini bir baştan diğer başa ağ gibi ördü. 1530-1540 senelerinde yapılan vakıflarla ilgili tahrirlere göre yalnız Anadolu eyaletinde vakıf yoluyla 45 imaret, 342 cami, bin 55 mescit, 110 medrese, 154 muallimhane, bir  kalenderhane, bir mevlevihane, iki darülhuffaz, 75 büyük han ve kervansaray kuruldu. Ayrıca vakıflar, Osmanlı devlet nizamının kurulmasında ve devam etmesinde temel faktörlerden biri olmuştur.” Programa,  Çınarcık  Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Salih Batal, YAÜ Yerel Yönetim ve Organizasyon Bö- lümünden Öğretim Görevlileri İsmail Dur ve Volkan Topçu, Çınarcık Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Mustafa Kurtay ile öğrenciler katıldı.