ULİSAK FAALİYETLERİ BAŞLADI

Vakfımız bünyesinde faaliyetlerine 2011 yılında başlamış olan Uluslararası İlişkiler İktisadi ve Stratejik Araştırmalar Kürsüsü’nün bu seneki çalışmaları 8 Ekim 2016 tarihinde başladı. Aslan Yaman’ın koordinatörlüğü, Havvanur Livaoğlu ve Ali Kürşat Sak’ın asistanlığında yürütülen kürsü faaliyetleri ile lisans ve lisansüstü düzeydeki akademik çalışma yapmaya hevesli öğrencilere yönelik çalışmalar yapılması hedefleniyor.  

Kürsü, faaliyetlerine başlamış olduğu 2011 yılından bu güne kadar; dünyada son on yılda gerçekleşen en önemli on olay, uluslararası ekonomi-politik gibi birçok konuyu geniş bir zaman diliminde irdeleyerek incelemiş bulunuyor. Kürsü faaliyetlerinin zenginleştirilmesi amacıyla; Stratfor gibi önemli uluslararası dergilerin takip edildiği, gerekli görüldüğü durumlarda belgesel gibi argümanların kullanıldığı kürsü çalışmalarını öğrenciler ilgiyle takip ediyorKürsü bünyesinde bu yıl ele alınması planlanan konular; Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Bilim Metodolojisi ve Araştırma Yöntemleri, İslam Hukuku gibi dört ana başlık altında toplanıyor. Bu dört ana başlık altında, Uluslararası İlişkiler ile ilgili olarak: Uluslararası İlişkiler Teorisi, Günümüzde Yaşanan Uluslararası Siyasal İlişkiler, Siyasi Tarih, Uluslararası Örgütler, Türk Dış Politikasının Ana İlkeleri, Yakın Komşularımız-Yakın Sorunlarımız, Yeniden Yapılanan Dünya, Güvenlik; Ekonomi ile ilgili olarak: Ekonomi ve Ekonomik ilişkiler Teorisi, Dünya Krizleri ve 2008 Mali Krizi, Ekonomik Büyüme ve Dünya’da Büyüme Sorunu,  İktisadi Düşünce Teorileri; Bilim Metodolojisi ve Araştırma Yöntemleri ile ilgili olarak: Bilimsel Okuma, Yazma ve Araştırma Teknikleri, Bilimsel Bilgi ve Bilimsel Düşünce, Estetik; İslam Hukuku ile ilgili olarak: İslam Fıkhı ve Kaynakları, İslam Tarihi, İslam Dünyasının Görünen Mevcut Sorunları; konularının ele alınması planlanıyor.

Ele alınması planlanan konular için, üç haftalık periyotlarla alanında uzman hocaların eşlik edeceği derslerin 29 Nisan 2017 tarihinde sona ermesi planlanıyor. Dönem sonunda her öğrencinin seçtiği bir konu ile ilgili olarak bir ödev hazırlanması ve devamlılık, öğrencilerden beklenen ön kabul şartlarını oluşturuyor.

Hazırlayan: Ahmet ÇAY

(Gelişme 1)