TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ’NİN 43. SAYISI ÇIKTI

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin KOCAV Yayıncılık bünyesinde yaptığı akademik çalışmalarla Türk kültürüne katkıları 43. sayısıyla devam ediyor. Edebiyat, tarihalanlarında yaptığı akademik makale çalışmalarıyla Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 43. sayısı çıktı.

20 yıldır çeşitli araştırma ve yorumlarla bilime katkısı süregelen Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi iki uluslararası indeks ve Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından taranarak sosyal bilimler dalında her sene farklılıklara imza atmaktadır. Bu sayısında Edebiyat başlıklı bölümü için yedi makale hazırladı. Bunlar; Nihal Öztoprak’ın değerlendirmesiyle “Türkiye’de Sosyal Bilimlerde Akademik Dergiciliğin Meseleleri Çalıştayı Raporu”, Sine Demirkıvıran’ın kaleme aldığı “Doğu Edebiyatı Çevirisinde Melezlik-Şark Resminin Garp Alımlamasıyla Kaynaşması Bir Kültürlerarası Konsepti Olabilir Mi?” yazısı, Murat Elmalı’nın yazdığı “Göstergebilimsel Açıdan Eski Uygurca Çaştane Bey Hikayesi”, Kübra Ceylan’ın yazdığı “Kasım-ı Envar’ın Edebi Mirası ve Klasik Türk Edebiyatına Etkisi: Sarı Abdullah Efendi Örneği”, Ahmet Kemal Gümüş’ün yazmış olduğu “Fuzuli’nin Ayakkabıcılık Terimleri İle Yazdığı Muvaşşah Gazeli”, Mustafa Özkat’ın hazırladığı “Sultan III. Murad’ın Lugazları ve Bu Lugazlara Yazılan Cevaplar” ve son olarak Ahmet Kartal’ın yazmış olduğu “Klasik Türk Şairinin Dilinden Baykara Meclisi” makaleleri bulunmaktadır.

Tarih başlıklı bölümü içinse beş makale hazırlandı. Bunlar; Abdulmuttalip İpek’in hazırladığı Diyarbakırlı Hami’nin Manzum bir Seyehatnamesi Yahut Lale Devri’nde Abad İstanbul Haricindeki Yabanabad” makalesi, Sumiyo Okumura’nın kaleme aldığı Doğu’dan Batı’ya Kültür ve Sanat Etkileşiminde Osmanlı Çatma Yastık Yüzlerinin Yeri ve Önemi”, Mehmet Korkmazı’ın hazırladığı “Bahriye Müze ve Kütüphane İdaresi’nin Kurucu Müdürü Mehmet Hikmet (Salahor) Paşa (1863-1934): Hayatı, Askeri Faaliyetleri ve Eserleri”, Şaduman Tuncer’in hazırladığı “Padişah Kızlarının Küçük Yaşlarda Yaptıkları Şekli Evlilikler: III. Ahmed’in Kızı Fatma Sultan Örneği” ile ele alınmıştır ve son olarak Uğur Demir’in yazısı “Belde-i Tayyibe İstanbul, Osmanlılar İçin Lanetli Bir Şehir, Fethi De Kıyamet Alameti Miydi?” başlıklı makalelerle Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 43. sayısı dopdolu içeriği ve özgünlüğü ile okurlarıyla buluşmaya hazırdır.

Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 43. sayısına Vakıf merkezinden ve https://tkidergisi.com adresi üzerinden ulaşabilir, makale ve dergilerin taşınabilir belge formatlarını internet adresinden indirebilirsiniz.

 Kamile OKUDAN (Gelişme 2)