TÜRK KÜLTÜRÜ İNCELEMELERİ DERGİSİ

KOCAV bünyesinde 16 yıldır yayın hayatına devam eden Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi’nin 33. sayısı çıktı. Uluslararası akademik indeksler tarafından taranan derginin bu sayısında, Tarih başlığı altında dört akademik makale bulunmaktadır. Süheyla Yenidünya, “Sultan’a Nasihatler: İbrahim Refet Efendi ve Sultan II. Mahmud’a Öğütler”;  Muharrem Varol, “Geç Dönem Osmanlı Tasavvuf Tarihi Çalışmalarındaki Sorunlar ve Alan Açısından Arşiv Evrakı- nın Önemi” ve  Serap Sunay, “Tanzimat Meclisinde Görülen İlk rüşvet Davası: Tatbîk-i Mühür Meselesi ve Perde Arkası” adlı çalışmaları kaleme aldı.  Ömerül Faruk Bölükbaşı ise Ziynet Altını’nın tarihî macerasını okuyucuyla buluşturuyor.  Derginin Edebiyat başlığı altında Türkân Alvan, “Klasik Türk Şiirinde Îcâz’a Dair Tesbitler ve Teklifler”;  Yasemin Akkuş “Klasik Türk Şiirinde Kâğıt”; Necmettin Özmen “Biyografi Romanları Roman mı?”  ve Feyzi Çimen “Çağatayca Kelile ve Dimne Tercümeleri” adlı makaleleriyle bu sayıda yer alıyor.  Derginin tercüme bölümünde ise Ergün Özsoy Ernst Dieter Petritsch’in “Osmanlı-Habsburg İlişkileri” üzerine yazısını Türkçe’ye kazandırdı.