Prof. Dr. Mehmet Tayfun AMMAN (Üye)

1962 yılında Manisa’da doğdu. GATA Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Üç yıl askerî hekim olarak görev yaptıktan sonra ayrılarak özel sektöre geçti. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Ana Bilim Dalı’nda başladığı doktora çalışmasını “Sosyal Tabakalaşma ve Günümüz Fransız Sosyolojisinin Yaklaşımları” adlı teziyle 1995 yılında tamamladı. Marmara Üniversitesi Spor Yüksekokulu Yöneticilik Bölümü’nde 1993 yılında öğretim görevlisi olarak başladığı akademik hayatını Sakarya Üniversitesi'nde sürdürmektedir. 1994-1997 arasında Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde Sosyoloji Bölümü’nü kurmuş ve bölüm başkanı olarak üç yıl çalıştı. 2000 yılında Uygulamalı Sosyoloji alanında doçent, 2006 yılında aynı alanda profesör oldu. Evli ve üç çocuk babasıdır. Sosyoloji teorileri, sosyal tabakalaşma, kültür, sağlık ve spor sosyolojisi alanlarında çalışmaktadır. Fransızca ve İngilizce bilen M. Tayfun Amman, ulusal ve uluslararası bilimsel kongrelerde birçok bildiri sunmuş ve çeşitli akademik dergilerde makaleler yayımlamıştır. Sosyoloji -Kavramlar, Kurumlar, Süreçler, Teoriler- (Prof.Dr. Zeki Arslantürk ile birlikte), Spor Sosyolojisi, Sporda Sosyal Bilimler, Modernleşme Sürecinde Kadın ve Spor adlı eserleri yayımlanmıştır.