Mütevelli Heyeti
 • Av. Dr. Ali ÜREY (Vakıf Başkanı)

  1963 yılında Adana Ceyhan’da doğdu. Sırasıyla, Ceyhan İsalı köyü ilkokulu, Ceyhan Yaltır Kardeşler Ortaokulu, Adana Motor Teknik Lisesini bitirdi. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1985 yılında tamamladı. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dalı'nda "Sosyolojik Açıdan Teokratik Devlet Yapısı ve Bu Yapının Cumhuriyet Öncesi Türk Devlet Yapılarıyla Karşılaştırılması" konulu tezle master derecesi aldı . 1998 yılında İstanbul ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dalı'nda "Bir Siyasi Rejim Tipi Olarak A.B.D.’ deki Başkanlık Rejimi ve Türk Hukukçu Seçkinlerinin Türkiye ’nin Başkanlık Rejimi ile Yönetilmesine Bakışı:İstanbul Barosu Örneği” adlı tezle bilim doktoru ünvanı almaya hak kazandı . Halen serbest avukat olarak çalışmakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.

  devamı...
 • Prof. Dr. Musa TAŞDELEN (Üye)

  1959 yılında İstanbul'da doğdu.İlk ve orta öğrenimin İstanbul'da tamamladı.1982 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.1984 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme Bilim Dali'nda bilim uzmanı,1989 yılında ise aynı bilim dalında bilim doktoru oldu. 1991 yılında Yönetim ve Çalışma Sosyolojisi Bilim Dalında Doçent, 1997 yılında yılında Uygulamalı Anabilim dalında profesör oldu.Halen Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

  devamı...
 • Dr. Hüseyin KOZANOĞLU (Üye)

  1965 Yılında Kahramanmaraş ili Elbistan ilçesinde doğdu. İlk ve orta okulu burada tamamladıktan sonra liseyi Kabataş Erkek Lisesinde bitirdi.1989 yılında İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu.Halen İstanbul il Sağlık Müdür Muavini olarak görev yapmakta olup evli ve iki çocuk babasıdır.

  devamı...
 • Prof. Dr. Ali AKYILDIZ (Başkan Yardımcısı - Yayın)

  1 Aralık 1963 tarihinde Rize’ye bağlı İkizdere ilçesinin Şimşirli Köyünde doğdu. İlkokul ve ortaokulu köyde bitirdikten sonra Rize Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünü kazandı.1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Bölümüne girdi.İki sene sonra Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Bölümüne yatay geçiş yaptı ve 1985 senesinde buradan mezun oldu. Aynı yıl, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programını kazandı. 1987’de İzmir- Aydın Demiryolu konulu tez ile yüksek lisansı tamamlayarak Doktora programına kaydoldu. Osmanlı Merkez Bürokrasisinde Reform (1836 - 1856) adıyla hazırladığı ve 21 Temmuz 1992 tarihinde savunduğu tezle doktor oldu . 1987 - 89 yılları arasında iki sene Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında Uzman Yardımcısı olarak çalıştı.Kasım 1988’de Marmara Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesinde açılan Yakınçağ Tarihi Araştırma Görevliliği imtihanını kazandı. 12 Ekim 1995 tarihinde Yakınçağ Tarihi Doçenti; 28 Mart 2001 tarihinde de Yakınçağ Tarihi Profesörü oldu. Halen 29 Mayıs Üniversitesi'nde Profesör olarak görev yapmaktadır.

  devamı...
 • Prof. Dr. Mustafa DELİCAN (Üye)

  1963 yılında Erzincan'da doğdu.1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde akademik hayata atıldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Sosyal Yapı-Sosyal Değişme Bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 1989-1993 yılları arasında Michigan State University'de lisans üstü çalışmalarında bulundu.1996 yılında doçent ünvanını aldı. 2005 Yılında Profesörlüğe yükseltildi. Halen İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Çalışma Ekonomisi Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

  devamı...
 • Feridun KEŞİR (Başkan Yardımcısı - Tanıtım)

  1965 Konya Ereğli doğumlu, ilk ve orta öğrenimini Ereğli’de tamamladı.İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi 1986 mezunu, 17 yıl TRT İstanbul Televizyonu’nda Prodüktör ve Yönetmen olarak programlar hazırladı. Halen Türkiye Büyük Millet Meclisi İletişim Daire Başkanlığı görevi ile birlikte TRT Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Konseyi üyesi, Kültür Ocağı Vakfı kurucu üyesidir.Evli ve üç kız babasıdır.

  devamı...
 • Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR (Üye)

  2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, “Hegemonya Yaklaşımları Çerçevesinde Bir Dış Politika aracı olarak İnsan Hakları” başlıklı çalışmasıyla yüksek lisansını, “Hegemonya ve İmparatorluk Tartışmaları Bağlamında Irak Savaşı’nın Politikası” başlıklı teziyle de 2008’de doktorasını tamamladı. 2010 yılında Uluslararası İlişkiler Doçenti ünvanını kazandı.

  2009 yılında Erasmus Öğretim Üyesi Hareketliliği Programı Çerçevesinde İtalya’da University of Foggia’da (Universita’ Delgi Studi Di Foggia) lisans üstü düzeyde ders verdi.

  2009 yılında Çin’in Şangay şehrindeki Fudan Üniversitesi’ne “Dünya Düzenindeki Değişimler ve Ortadoğu” konulu konferans vermek ve görüşmeler yapmak üzere davet edildi.

  Ağustos-Aralık 2010’da Georgia State University, Middle East Institute’de misafir öğretim üyesi olarak Ortadoğu üzerine çalışmalar yaptı.

  Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Uluslararası İlişkilerde Temel Kavram ve Gelişmeler, Gazi Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Türkçe ve İngilizce dillerinde Uluslararası Politika ve Uluslararası İlişkiler Teorileri derslerini verdi.

  Ortadoğu ve Orta Asya Çalışmaları, Amerikan Dış Politikası ve Uluslararası Politik Ekonomi Okur’un temel ilgi alanları arasında yer almaktadır.

  Uluslararası bilimsel toplantılarda sunduğu tebliğlerin yanı sıra bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışmalarına devam etmekterdir.

  devamı...
 • Üzeyir DOĞAN (Üye)

  Kırşehir doğumlu olup ilk ve ortaöğretimini burada, yükseköğrenimini ise Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Almanca İşletme Enformatiği’nde tamamladı. SPK İleri Düzey, Türev Araçlar, Kurumsal Derecelendirme, ve Kredi Derecelendirme lisanslarına sahip. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi Bilim Dalı’ndaki yüksek lisansı tez aşamasında devam ediyor. Daha önce farklı kurumlarda Vadeli İşlemler Uzmanı, Vadeli İşlemler Müdürü ve Araştırma Müdürü olarak görev yaptı. 2015 itibariyle Gedik Yatırım'a Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Müdürü olarak geçiş yaptı. Halen Gedik Yatırım'da Yatırım Danışmanlığı Müdürü olarak görevine devam etmektedir. 2008’den beri Para Dergisi’nde köşe yazarı olarak bulunuyor. Bugüne kadar ulusal çapta yayın yapan birçok TV, radyo, gazete, dergi ve internet sitesinde yorumları yer aldı. Finansal piyasalara ilişkin çok sayıda eğitim ve konferansa konuşmacı olarak katıldı.    

  devamı...
 • Doç. Dr. Ümran AY SAY (Başkan Yardımcısı-Eğitim)

  Uşak’ta dünyaya gelen Ümran Ay, ilk ve orta öğrenimini aynı ilde tamamladı.Uşak Sağlık Meslek Lisesi’nde 4 yıllık meslekî eğitimden sonra 1990 yılında ebe-hemşire olarak İstanbul Zeynep Kâmil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde göreve başladı. 1992 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı. 1996’da fakülteden mezun oldu. Mezun olduktan iki yıl sonra Üsküdar Ticaret Meslek Lisesi’ne edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Eski Türk Edebiyatı Bölümü’nde yüksek lisansa hak kazandı. 2000 yılında “Nidâî-Dürr-i Manzum” adlı tezle yüksek lisansını tamamlayarak aynı kürsüde doktora çalışmasına başladı. 2007 yılında “Münîrî’nin Manzum Siyer-i Nebî’si (1. Cilt)” çalışması ile doktorasını verdi.  2014 yılında Yardımcı Doçent ünvanını alan Ümran Ay, 2017 yılında doçent olmuştur. Halen Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde akademik çalışmalarına devam etmektedir.

  devamı...
 • Doç. Dr. Murat ELMALI (Üye)

  1976'da Kırşehir Kaman'da doğdu. İlk Orta ve Lise tahsilini Kaman'da yaptı. 2000 Yılında Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 2004 Yılında Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını bitirdi. Aynı üniversitede Doktora çalışmalarına tamamlayan Elmalı, 2016 Yılında Doçent oldu. Halen, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Dil Bölümü başkanlığını yapmaktadır. Evli ve üç kız çocuğu sahibidir.

  devamı...
 • Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Hakkı ERTAN (Üye)

  1961 yılında Urfa'da doğdu. İlk ve orta tahsilini 1980 yılında Urfa ' da tamamladı. 1985 yılında MarmaraÜniversitesi İlahiyat Fakültesini'nden mezun oldu.1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal değişme Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisansa başladı.1988 yılında Yüksek Lisans programını tamamladı.1988 yılında yine aynı bölümde doktoraya başladı. "Sosyo Ekonomik Açıdan Konut Problemi ve Çözüm Önerileri "isimli doktora tezini 1996 yılında tamamladı.1980 yılında başladığı memuriyet hizmetine 1987-2010 yılları arasında Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşiv'i Daire Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapmıştır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyoloji bölümünde akademik çalışmalarına devam etmektedir.   Evli ve iki çocuk babasıdır.

  devamı...
 • Dr. Öğretim Üyesi Zekeriya KÖKREK (Üye)

  Dr. Zekeriya Kökrek, 1963 Kayseri doğumlu olup 1980’de Kayseri Lisesi’ni, 1986’da İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir. Aynı fakültenin Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan 1994’te ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olarak mezun olan Kökrek, 2004 yılına kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde çalışmıştır. Bu tarihten itibaren serbest hekim olarak mesleğe devam eden Kökrek, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin kurucu üyesidir. Ufuk Çizgisi ve Yeni Semposium dergilerinde çeşitli görevler bulunmuş, bir dönem Türk Gençlik Vakfı umumi kâtipliğini yapmıştır. İmgelem Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi’nin kurucu ortağı olan Kökrek aynı zamanda Beykent Üniversitesi’nde de yüksek lisans dersleri de vermektedir. Halen Ayhan Songar Nöropsikiyatri ve Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi’nin müdürlüğünü yürüten Kökrek, evli ve üç çocuk babasıdır.

  devamı...
 • Av. Ali KUYU (Genel Sekreter)

  1957 Yılında İstanbul/Kadıköy de doğdu. İlk orta ve lise tahsilini İstanbul Gaziosmanpaşa da yaptı. 1976 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1980 Yılında mezun oldu. 1982 yılından beri İstanbul da çalışmakta olan Ali KUYU evli ve üç çocuk babasıdır.

  devamı...
 • Prof. Dr. Yücel OĞURLU (Üye)

  Yücel Oğurlu 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Balıkesirli olan Oğurlu, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı (1995) ve Kamu Hukuku Doktora Programlarını (1999) Marmara Üniversitesi'nde tamamladı.Akademik kariyerine Atatürk Üniversitesi'nde başlamış ve İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde 2006 yılında göreve başladı.Doktora sonrası çalışmalarını misafir öğretim uyesi olarak Hollanda Tilburg Universitesinde ve Ahmed Yesevi University'da tamamladı.Dr. Oğurlu idare hukuku alanında, ulusal ve uluslararası projelerde yönetici ve yürütücü olarak görev aldı. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır. 

  devamı...
 • Prof. Dr. Tahsin GÖRGÜN (Üye)

  1961 yılında Sivas’ta doğdu. Sivas İmam-Hatip Lisesinden, 1984 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1985 yılında Türkiye Diyanet Vakfının burslu öğrencisi olarak Almanya’ya gitti; Berlin Freie Universitaet’de Sprache, Handlung und Norm (Dil, Davranış ve Hüküm) başlıklı Fıkıh Usulü ve Felsefe doktorasını yaptı. 1995 yılında Türkiye’ye dönerek İSAM’da araştırmacı olarak çalışmaya başladı.

  Almanya’da iken Türklerin dini, pedagojik ve toplumsal meseleleri ile ilmî olarak ilgilendi. Bu arada Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında tanışma amaçlı bir çok diyalog toplantısına iştirak etti. 2004 yılında doçent unvanını alan sayın Görgün, hâlen TDV İslâm Ansiklopedisi’nde İnceleme Kurulu üyeliği yapmaktadır.

  Temel ilgi alanları, Fıkıh Usulü, İslam Düşüncesi Tarihi; Felsefenin Dil, Bilgi, Ahlâk, Tarih, Siyaset, Bilim, Toplum gibi muhtelif konuları yanında Kur’an araştırmaları; Osmanlı-Batı ilişkileri ve Osmanlı’nın Batıya tesiri; bu çerçevede Batı felsefesi tarihi; Alman idealist felsefesi ve Hermeneutik’tir. Arapça, Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Üzerinde çalıştığı projeler: İbn Haldun’un Toplum Metafiziği, Avrupa’nın Sosyo-Politik Oluşumunda Osmanlı Tesiri, İmam Şafii’nin Düşünce Sistemi ve İslâm Düşüncesi İçindeki Yeri, Abdülaziz el-Buhari’de Anlam Kavramı, Osmanlı Medresesinde İlim ve Eğitim Anlayışının Felsefî Temelleri, Nizâm-ı Âlem Kavramı; Kadı Abdülcebbar’ın Düşünce Sistemi; Hermeneutik ve Dil Felsefesi, İslâm ve Batı medeniyetlerinin Mukayesesi (bilgi, varlık, toplum ve siyaset anlayışları açısından) üzerine çalışmaktadır. Prof. Dr. Görgün’ün, Sprache, Handlung und Norm (Dil, Davranış ve Hüküm); Anlam ve Yorum: Dinî Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması; İlahî Sözün Gücü: Varlık ve Bilgi Kaynağı Olarak Kur’an adlı eserleri yayımlanmıştır.

   

  devamı...
 • Muharrem ÖZLÜ (Muhasip)
  1958 Yılında İstanbul Fatih'te dünyaya gelen Özlü,  Trabzon Akçaabatlı'dır. İstanbul Fatih 'de  Ulubatlı Hasan İlkokulu'nu (1969), Ahmet Rasim Ortaokulunu(1972) ve Fatih Ticaret Lisesi'ni(1975) bitirdi. 1979 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akedemisi Beyazıt Maliye ve Muhasebe Uzlanım dalından mezun oldu. 1976-1979 yıllarında Cağaloğlu'nda bir muhasebe bürosunda çalışan Özlü, askerliğini yaptıktan sonra yine Cağaloğlu'nda 1980 yılında kendi muhasebe bürosunu açtı. Şu anda çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin mali müşavirliğini yapan Özlü, evli iki çocuk babasıdır.

   

  devamı...
 • Doç. Dr. Mesut AYTEKİN (Üye)

  1981 Kütahya doğumlu olan Aytekin, ilk, orta ve lise eğitimini aynı ilde tamamladı. İÜ İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü’nü 2003 yılında birincilikle bitirdi. Aynı yıl İÜ Sosyal Bilimleri Enstitüsü Radyo TV Sinema Ana Bilim Dalı’nda lisansüstü eğitimine başlayan Aytekin, “Korku Sinemasında Vampir Filmleri ve Korku Sinemasının Tarihsel Sürecinde Değişen Vampir İmgesi” başlık teziyle 2006 yılında yüksek lisansını, “Türk Milliyetçiliğinin 2000 Sonrası Türk Sineması’na Yansıması (2005-2011)” başlıklı tezi ile 2012 yılında doktorasını tamamladı.

  İstanbul Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nde 7 yıl görev yaptı. İstanbul Üniversitesi Web Televizyonu olan İÜWEBTV’nin kurucuları arasında yer aldı ve içerik koordinatörü olarak farklı türlerde birçok programın çekilmesini sağladı.

  Kısa film ve belgeseller çeken Aytekin’in, Türk Sineması, korku sineması, senaryo, sinema-reklam ilişkisi, sinemada türler, yeni medya ve sinemanın farklı konularında makale, bildiri ve kitap çalışmaları bulunmaktadır. 6 kitabın editörlüğünü üstlenen Aytekin, 26 kitapta bölüm yazarlığı yapmıştır. Ayrıca Rengâhenk, Düşünce, Lacivert, Nihayet gibi farklı dergilerde sinema, medya ve iletişimle ilgili yazılar kaleme almıştır.

  Evli ve iki çocuk babası olan Aytekin, halen İÜ İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü Radyo Televizyon Ana Bilim Dalı’nda doçent olarak akademik hayatına devam etmektedir.

  devamı...
 • Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN (Üye)

  07 Temmuz 1964 tarihinde Gümüşhane’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimimi Gümüşhane’de tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1985 yılında birincilikle mezun oldu. 1986 yılında aynı üniversite de Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak başlayan akademik kariyerinde, 2000 yılında Doçent, 2005 yılında “Profesör” oldu. 1999-2000 öğretim yılında iki dönem dekan yardımcılığı görevinde bulundu. Hâlen İ.Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalında “Profesör” olarak görevini devam ettirmektedir. Ayrıca 2010 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi Etik Kurulu kurucu üyesi ve başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 2017 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olan Kendigelen, Almanca bilmektedir. Evli ve üç kız babasıdır.

   

  devamı...