KAGEM TMSF YÖNETİCİLERİNİ MİSAFİR ETTİ

KOCAV Kariyer Geliştirme Merkezi 2013-2014 seminer dönemi ilk faaliyetinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yöneticilerini misafir etti. TMSF’nin faaliyetlerinin kapsamı ve çalışma olanaklarına yönelik seminer, tahsilat Daire Başkanı Recep Beyazkılıç ile Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanı İsmail Güler tarafından gerçekleştirildi.

TMSF’de Tahsilat Dairesinde görev yapmakta olan Recep Beyazkılıç, şimdiki adı Gazi Üniversitesi olan Ankara Ticari İlimler Akademisi mezunu deneyimli bir maliyecidir. Beyazkılıç, seminerde Fon’a devredilen bankaların hâkim ortaklarına yönelik yapılan mal varlığı araştırmaları ve bunlara yönelik uygulamalarda esas alınan ilgili kanunlar hakkında katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu ve kıdemli TMSF yöneticilerinden İsmail Güler, Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanıdır. Kurumun uluslararası ilişkiler koordinatörlüğünü de yürütmekte olan Güler, Fon’a gelen bankalarla ilgili süreçlerin nasıl izlendiği ve sistemin bankacılık tarafından gerçekleştirilen operasyonları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

TMSF’de çalışma olanakları, kurumun personel politikası sınavlarına hazırlanan mezun öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Seminerde ayrıca; ülkemizdeki mevduat sigortalama uygulamasının tarihi gelişimi ve bugünkü durumu ile mevduat sigorta sisteminin işleyişine yönelik açıklayıcı bilgiler verildi.

Bankacılık sektöründe yaşanan dalgalanmalarda ekonomik ve sosyal yaşamın en az zararla etkilenmesinde TMSF ve diğer düzenleyici kurumların etkisi örnekler üzerinden değerlendirildi.

Son olarak, düzenleyici kamu kuruluşları içinde önemli bir yere sahip olan TMSF’nin gerek yetki alanı, gerekse özerk yapısı nedeniyle Türk Ekonomisi ve sosyal hayatındaki olumlu etkileri üzerinde duruldu.

Servet Büşra ÇAKMAKÇI (İhtisas 2)