İKTİSAT-İŞLETME-SİYASAL BİLGİLER MEZUNLARI İÇİN KAMU İŞ OLANAKLARI

Kamu ve özel  sektörde görevli birbirinden kıymetli isimleri ağırlayan KOCAV KAGEM, Meslek Tanıtım Seminerleri’ni salgın koşulları sebebiyle çevrim içi olarak düzenledi. Bütünüyle eksiksiz ve yol gösterici olan etkinlikte, KOCAVlı gençlere rehberlik edecek, onların yolunu aydınlatacak, hedeflerine ulaşmalarında sağlam bir gidişat sağlayacak çeşitli bilgiler aktarıldı. 

KOCAV KAGEM tarafından 22-23 Mayıs tarihlerinde tertip edilen “Mezuniyet Sonrasına Hazır Mısın?” başlıklı çevrim içi etkinlikle İktisat-İşletme-Siyasal Bilgiler mezunlarına özel, verimli ve faydalı bir program gerçekleştirildi. Alanlarında uzman konuklar, eğitim ve kariyer tecrübelerini, mesleki bilgilerini ve alana yönelik tavsiyelerini mezuniyet sonrasına hazırlanan gençlerle paylaştı, program sonunda soruları cevaplandırıldı.

Etkinliğin birinci gününde kamu iş olanakları, memuriyet adaylık süreci ve mesleğe giriş konuşuldu. Programın yönlendiricisi Mali Müşavir Yasin Şen, konukları tanıttıktan sonra sözü ilk konuşmacı Yeminli Mâli Müşavir Hakan Boztaş’a bıraktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki kıymetli tecrübelerini aktaran Boztaş, bakanlık özelindeki meslekler ve bu mesleklerin koşulları üzerine genel ilkeleriyle bir tanıtım gerçekleştirdi. Bakanlık bünyesinde merkez ve taşra-teşkilat meslek olanaklarından bahseden Boztaş, öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı Müfettişliği, Hazine Kontrolörleri Mesleği ve Vergi Müfettişliği hakkında bilgiler vererek; bakanlıktaki bu üç mesleği tanıttı. Ayrıca Gelir İdaresi bünyesinde Devlet gelir uzmanlığından, Genel Müdürlüklere bağlı maliye uzmanlığından ve mal müdürlüklerinde görevli olunan defterdarlık uzmanlığından da kısaca bahsetti. Bu meslekler için gerekli olan KPSS puanı, kurumun yazılı-sözlü sınavları ve işe alım kadrolarından söz etti.

İkinci konuşmacı Kaymakam Nurettin Yavuz, İçişleri Bakanlığı’ndaki çalışma olanaklarıyla alâkalı bilgiler paylaştı ve daha önce görev aldığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’ndaki memuriyet sürecinden, şimdiki görevi olan kaymakamlık serüveninden bahsetti. Ardından bakanlıklardaki mesleki deneyimlerini “kariyer meslek” olarak adlandırılan uzmanlıklar üzerinden anlattı. Memurluk için sınav dönemleri, adaylık süreçleri, görev yükümlülükleri, atanma sonrası yabancı dil ve tez yazma zorunlulukları, yetki ve yeterlilik sınavları hakkında detaylı bilgi verdi. Kaymakamlık sınavı ve kaymakam olmanın yükümlülükleri hakkında önemli bilgiler aktardı.

Son konuşmacı olan Gümrük Mâli Müfettişi Ferdi Sepetçi, görsel sunumla desteklediği konuşmasında sekiz yıllık Ticaret Bakanlığı tecrübesini KOCAVlı gençlerle paylaştı. Rekabet Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Kamu Gözetimi Kurulu ve Vergi Müfettişliği gibi meslek gruplarından bahseden Sepetçi, görevlerin ve unvanların detaylarını anlattı. Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na bağlı Ticaret Müfettişliği hakkında detaylı bilgiler edindiğimiz konuşmada; Gümrük Grup Başkanlığı, İç Ticaret Grup Başkanlığı ve Dış Ticaret Grup Başkanlığından ve sınavlarından kapsamlıca söz etti. Mesleğinin detaylarından da bahseden Sepetçi, denetleme, raporlama, yürütme gibi mesleki inceliklere ve bakanlık teşkilatına temas etti. Sepetçi, kurumun yurt dışı atamaları ve yurt dışı yüksek lisans imkânları hakkında da bilgi verdi.

Hazırlayan: 

H. Aybala TÜZÜN (İhtisas 1)