DÜŞÜNCE DERGİSİ ''KENT'' YAZI ÇAĞRISI

Bozkırı Kuşatan Kale: Kent

“Dergi, hür tefekkürün kalesidir” der Cemil Meriç. Düşünce Dergisi ise, hür tefekkürün bozkırıdır, kalesi değil. Zira tefekkür/düşünce bir kaleye sahipse, belki de hapsolduğunun farkında olmayan bir şaşkınlık nöbetinden öte bir şey değildir. Tam da bu sebepten, ülke içinde düşünce ismini öyle veya böyle kullanan dergiler “liberal”, “muhafazakâr” gibi öntakılarla düşünce’ye birer kale ve/ya hapishane inşa etmektedirler. Düşünce Dergisi, ismini hür tefekkürün kalesi olmamak kaygısına borçludur.

Düşünce Dergisi, kültür, sanat, iktisat, edebiyat, sosyoloji gibi sosyal bilimlerin birçok alanında kapsamlı çalışmalara yer veriyor. Şimdilik altı aylık periyotlar dâhilinde çıkarılması planlanan Düşünce Dergisi, dosya konusu ve serbest bölüm olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. İlk sayısında dosya konusu olarak “Türkiye’de ve Dünyada Entelektüel” başlığını işleyen Düşünce Dergisi, aydın, münevver, entelektüel kavramlarını masaya yatırdı. İkinci sayısında “Para: Varlığı Bir

Dert, Yokluğu Yara” başlığı ile bugün karşısında en büyük imtihanı verdiğimiz eyi, parayı ele aldı. Düşünce Dergisi’nin Üçüncü sayısında dosya konusu “Halk İçinde En Muteber Nesne: Devlet” idi. Devleti imkân ve sınırları ile ele alan bu sayıdan sonra Dördüncü sayı, elinizdeki “Kaybolan Ahlâkın Peşinde” dosya konulu sayı oldu. 5. Sayısında ise “Düşüncenin Çığlığı: Dil” konusunu ele alan Düşünce Dergisi, 6. Sayısında bu kez hür tefekkürün bozkırı asıl sahiplerine göçerlere, göçmenlere ve göçebelere açtı: “Tarihin Değişmez Akıntısı: Göç”.

Ekim 2017 tarihli 7. Sayı ise bozkırı kuşatan kenti ele alacak. Bir mimarî unsur olarak, tarihsel bir süreç olarak, sosyal bir ortam olarak ve siyasi bir birim olarak kente dair sosyalbilimsel içerikli yazılara Düşünce Dergisi hoş geldiniz der.

Editöryal sorularınıza en kısa sürede cevap alabilmek için zinderud@gmail.com ve egltkn@hotmail.com adreslerine elektronik posta gönderebilirsiniz.