Düşünce Dergisi

Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) iştiraki olan KOCAV Yayınları’nın ilim ve fikir dünyamıza kazandırdığı “Düşünce Dergisi”;kültür, sanat, iktisat, edebiyat, sosyoloji gibi sosyal bilimlerin birçok alanında kapsamlı çalışmalara yer vermektedir.

İlmi bilginin dar kalıplara sokulduğu ve fikir üretiminin sığlaştırıldığı günümüz dünyasındaki bu boşluğu doldurmayı hedefleyen Düşünce Dergisi, “hür tefekkürün at koşturacağı bozkır” olma iddiasıyla okuyucularına yeni ufuklar açmayı amaçlıyor.

Altı aylık periyotlar dâhilinde çıkarılan Düşünce Dergisi, dosya konusu ve serbest bölüm olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor. Alanında yetkin hocaların makalelerinin yanında Kültür Ocağı Vakfı bünyesinde ilmi çalışmalar yapan kürsülerin hazırladığı yazıların da bulunduğu dergide genç kalemlerin de yetişmesine imkân tanınıyor.

http://www.dusuncedergisi.com.tr/