BİZİMKİSİ BİR BÜLTEN HİKÂYESİ...

Tam 13 yıl önce KOCAV, Türk İslam Medeniyeti’nin yeniden neşv-u neva bulması için çırpınan gencecik ruhların sekteye uğramadan, inanç ve ümitleriyle mücadele edebilecekleri yeni bir yol açtı. Ateşinde harıl harıl yanan genç gönüllerin hayalini kurdu- ğu KOCAV Bülteni hikâyesi böyle başladı… Dergi neydi? Bir dava için hür fikirlerin kalemle savaşı idi. Mustafa Kutlu’nun ifadesi ile “Dergi bir dava bir sevda, bir tutku, bir fikriyat bir ciddiyettir.” KOCAV Bülteni, sadece bir bülten olmadığını aynı zamanda genç dimağların bir dergi etrafında yetişme fırsatı bulduğu adeta bir okuldur. KOCAV Bülteni, KOCAV’da gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin yer aldığı, vakfın remi haber organıdır. “KOCAV’a Dair Her Şey”i anlatmak gayesi ile 2004 yılında yayım hayatına başlayan KOCAV Bülteni üç ayda bir yayımlanmaktadır. Her sayısında KOCAV’ı anlatan KOCAV Bülteni, bünyesinde Genç Kalemler, Rengâhenk, Kürsü ve Düşünce’yi de sayabileceğimiz dört ayrı dergi çıkarmış- tır. KOCAV Bülteni diğer kurumların bültenlerinden farklı olarak haberin yanında kurumsal aidiyeti arttırıcı çalışmalara da yer vermektedir. KOCAV’a Dair Her Şey diyerek vakıf kültürüyle hasbîlik ile yapılan tüm faaliyetleri geleceğe taşımak arşivini oluşturmak, dostlara duyurmak, yeni dostluklar edinmek için tam 13 yıl önce meşale alevlendi, bayra- ğın sancaktarlığı sorumluluğu yüklenildi. Ve hep ardlarında meşaleyi gürleyecek bayrağı hep göklerde dalgalandıracak gençler yetiş- tirdi. Tüm bu emeklerle KOCAV Bülteni 13. yılında ve 50. sayısı istikrarı ile daha bir mutlu ve daha bir coşkulu. Kültürümüze ve Milletimize Hizmet İçin Bir Vesile… Azimle ve görev bilinciyle çalışan yayın kuruluna çok şeyi borçluyuz. Her geçen gün daha iyiyi kovalayan bir anlayış ile dergiciliği uygulamalı olarak amatör ruhla profesyonel işler çıkardık. Gece gündüz demeden haber peşinde koşan, ses kaydından görüşe en gü- zel kareyi yakalamak isteyen fotoğrafçımızdan yazıda en güzel ifadeyi bulmaya çalışana, mizanpajda en iyi tasarımı yakalamaya çalışan vize final büt demeden gönülden çalışan arkadaşlarımıza selam olsun. Sms, watsapp, messenger gruplarımızda aktif olan, iki hafta da bir yaptığımız toplantılara istikrarlı katılım ve eli boş gelmeyen arkadaşlarımıza, İstanbul gibi bir şehirde olup üniversite okumalarına rağmen eğlenmek ya da memleketlerine gitmeyi erteleyerek tüm faaliyetlerde “gelenlerin en arkasında olmayı bile şeref sayan” gönül erlerine, KOCAV Bülten Fedailerine selam olsun. KOCAV Seminerleri arasında, notlar, tuNEYİ, NEDE N YAP YI O UR ? Z Bizimkisi Bir Bülten Hikâyesi… 2009 2017 Hazırlayan Meryem KARAKULAK (KOCAV Mezunu) 13 ACOK V BÜLTE Nİ - 2017 BAHAR 13 tanaklar, görevlendirmeler, mesajlar, binlerce mail, yazışma, görüşme, telefonlaşma… Her bir dergi ayrı bir macera sabırla, şükürle, fikirle yürüdük. Ayaküstü fikir tartışmalarından, emanet bilgisayarlardan, sayı üyelerinden bugün müstakil odası olan, teknik cihazlara sahip, istediği teçhizata ulaşabilen saymakla bitmeyen üyelerinin olduğu bir hale geldik. Mizanpaj sonrası ilk film alma heyecanından disketlerin içindekileri kaydetmeden CD’ye kopyalama, flash belleklere kaydetme, gmaillerden göndermeye-kaydetmeye uzun bir süreç yaşadık teknoloji ile beraber… Dergi çalışmamızda en son teknolojiyi takip etmeyi kullanmayı da unutmadık. Bu davaya gönül verenlere hizmet edenleri mahcup etmemekti tek amacımız. Mizanpajımıza şekil vermek için yüzlerce mecmua inceledik. Mizanpaj sırasında Vakfın gün sonu kapanma saatini geciktirdiğimiz zamanlar oldu. Güzel Davaya Özel Sayılar… Özgür yapısı ve farklı mizanpajı ile oldukça beğenilen KOCAV Bülteni, sonu sıfırlı biten yıllarda özel sayılarla KOCAVlıları selamlamaktadır. KOCAV Bülteni 10. sayısına kadar “Genç Kalemler”iyle pişenler, sonu sı- fırla biten her sayımızda söyleyecek sözümüz var diyerek bizleri yalnız bırakmayan Genç Kalemler’e de selam olsun. Her sayıda 2000-3000 arası basılıp yurdun dört bir yanına dağıtıldı. Fiilen yanında olamasa da öğrencisi, mezunu, mensubu, tanıyanları sevenleri haberdar oldu vakfından. Özlemleri bir nebze su serptik. Sayfalara ta- şımak istediğimiz vakıfta yaşanılan eğitimin, muhabbetin, samimiyetin, sıcaklığın, hakikat ve hasbîlikti. 2004 yılının baharında bir bahar havası estirmek maksadıyla KOCAV’da beş kişi ile başlayıp ilk sayısını çıkartan yayın kurulu 65 kişiye ulaşarak bülten sayfalarına imzasını attı. Hilalin gölgesinde, kalemin izinde KOCAV Bülteni için 11 editör çalıştı. 50 sayıda içine neler neler sığdırmadı ki bu sayfalar... Tam 2304 sayfa, 49 bülten çıkardık. Muhtelif sayılarda 32, 40, 48, 56, 64 sayfa çıktı okuyucularımızın karşısına. Özel sayıları- mızda 104 sayfalık hacimli, renkli bir bülten sunduk. 100’ü aşkın konferans, 45’ten fazla başarı öyküsü, 40’tan fazla üstad ziyareti, 100’lerce haber var. Amatör bir ruhla profesyonel işler çıkarmaya çalıştık. Umarım KOCAV’ı hakkıyla temsil edebilmişizdir. 50. sayımıza ulaşmamızda, bugünlere gelmemizde bizlere desteğini hiç esirgemeyen Vakıf Başkanımız Av. Dr. Ali Ürey’e ve her derdimizi dinleyen, reklamlarımızı ayarlayan, matbaa ile aramızdaki dengeyi sağlayan sorumlu yazı işleri müdürümüz İbrahim Biz’e sonsuz teşekkürler. Teşekkürler işine karışmamıza müdahale etmeyen mizanpajımızın esas adamı Engin abiye… KOCAV Bülteni 50. sayımız gönül erlerine, fedailerine, her üç ayda bir sabırsızlıkla bekleyen özleyenlerine hayırlı olsun. Ve Allah razı olsun dergimizi bugünlere getirenlere ve selam olsun Allah’ın rızasını kazanmak için birlik olanlara. Nice sayılara nice yıllara bitmeyen inanç ile tükenmeyen azim ve dostluklara…